6. Arealbegrep

Arealer Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal (BTA) og boligareal (BOA), eventuelt bruksareal (BRA). Ved oppmåling legges NS 3490 og retningslinjene til Norges Takseringsforbund til grunn.

Generelt For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus. takhoyde.gif Bruttoareal (BTA) Opp er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller felles del (for eksempel trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus. Loft: bare loft med gulv og minst med adgang via nedfellbar stige medregnes i BTA. Se for øvrig under generelt bruttoareal.gif Boligareal (BOA) Opp er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel (fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvm) Loft: bare loft med gulv, permanent trapp og overflatebehandling medregnes i BOA. Se for øvrig under generelt boligareal.gif Bruksareal (BRA) Opp er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel (fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvm). bruksareal.gif