d. Budrunden

Å få mer enn én budgiver med på dansen er oftest hovednøkkelen til en god pris. Med en gang du har fått inn det første budet må du derfor kontakte de andre som har satt seg opp på listen.
Trykk opp et budskjema som budgiverne må bruke. Når du selger alene vil vi anbefale at du får budforhøyelsene bekreftet på faks. Har du ikke faks hjemme? I så fall bør du dra på jobben.

Forbehold

Ikke aksepter bud som har uklare forbehold, og sjekk alltid at budgivers finansiering er i orden. Enkelte budgivere tar også forbehold om endring av overtagelsesdatoen. Sørg i så fall for at dette passer for deg.

Tidsfrist

Mange kjøpere vil legge inn bud med kort akseptfrist. Du bør derfor jobbe raskt når det første budet kommer. Alle innkomne bud er bindende for budgiver, men du behøver likevel ikke å selge til høystbydende. Så lenge akseptfristen ikke er gått ut, kan du altså fritt velge en annen som kjøper.