7. Priser

En vanlig verdi/lånetakst koster mellom kr. 2.000 til 3.000 eksl. mva, avhengig av takstobjektet.

For eiendommer som antas å ha verditakst over 5 millioner, avtales pris i hvert tilfelle.
Prisene gjelder ved oppdrag utført på hverdager (07.00-16.00) Tillegg for takst på kveldstid: Kr.500,- + mva (etter 16.00) Tillegg for takst i helg: Kr. 500,- + mva (etter 16.00 fredag)

Kopi av takst/rapport eldre enn 1 mnd.: Kr. 400,- + mva Endring av takst /rapport etter levert oppdrag: Kr. 400,- + mva

Forhåndstakst eneboligprosjekt fra kr 2. 000,- + mva

Takst av boligtomter fra kr 2500,- + mva (forutsatt at kunden fremskaffer nødvendig dokumentasjon)

Hyttetakster, eksklusive honorar for kjøring og km-godtgjørelse fra kr 2 500,- + mva

Byggrådgivning/konsulenttjenester, avregnes som timeoppdrag eller fastpris etter nærmere avtale.