2. Refinansiering

Hva er egentlig refinansiering?

Å refinansiere vil si å ta opp et nytt lån, og bruke dette lånet til å betale gamle lån med. Refinansieringen gjøres for å få lavere renter på sitt lån og/eller lengre avdragstid. Refinansiering innebærer ofte å slå sammen flere lån til et nytt lån. I tillegg innebærer en refinansiering ofte en ny vurdering av din status som låntaker.

Hvorfor skal man refinansiere?

Refinansiering er sannsynligvis en av de enkleste måter å spare penger på! Ofte har man flere lån, eksempelvis et boliglån, billån og et forbrukslån. Du vil ofte spare mye i renter på å samle de ulike lånene i ett nytt lån. Dette gir bedre oversikt og mindre å betale per måned. I tillegg får du en innbetaling å huske på, i stedet for tre, i dette tilfellet.

Er det enkelt å refinansiere?

Du har sannsynligvis i dag mer egenkapital enn da du tok opp lån. For det første har du betalt ned på de lånene du allerede har, slik at du har mindre gjeld enn hva du hadde opprinnelig. I tillegg er din bolig sannsynligvis mer verdt nå enn da du tok opp lån. Boligprisene har steget mye de siste 3-4 årene slik at verdien av boligen er langt større enn tidligere. Dette gir bedre sikkerhet bankene, som derfor kan gi deg en lavere rente. Lavere rente gir mindre faste utgifter. Bankene vil gjerne ha en oppdatert takst eller verdivurdering for å behandle en søknad om refinansiering. En slik takst eller verdivurdering kan du få av meg.

Oppsummering av fordelene ved en refinansiering